Email của chị

… Mọi khi chị xem phim thì chỉ để ý what happened next, chứ không hiểu về các thủ pháp nghệ thuật hay hình ảnh ẩn dụ trong đó. Giờ thì chị bắt đầu quan tâm tìm hiểu. Hôm nọ ở trường chị có ông Ed Gallafent về nói chuyện về:  The depicted letter: images of writing […]

Chân dung tự họa của Frida Kahlo

Hôm nay Google có hình của một người trông như là thổ dân. Mãi khi vào thefreedictionary.com mới biết đấy là Frida Kahlo, một nữ họa sỹ người Mê-hi-cô có tầm ảnh hưởng lớn. Bà nổi tiếng với những bức chân dung tự họa và một chuyện đời ly kì. Xem thông tin về nghệ […]