Chân dung tự họa của Frida Kahlo

Hôm nay Google có hình của một người trông như là thổ dân.

Mãi khi vào thefreedictionary.com mới biết đấy là Frida Kahlo, một nữ họa sỹ người Mê-hi-cô có tầm ảnh hưởng lớn. Bà nổi tiếng với những bức chân dung tự họa và một chuyện đời ly kì.

Xem thông tin về nghệ sỹ tại Frida Kahlo ; http://www.fridapaintings.com/index.html

Các video về Frida Kahlo

http://www.youtube.com/watch?v=3zNw485uE6k&feature=fvst

La real Frida Kahlo

http://www.youtube.com/watch?v=1HwyBtneBUM

Frida Kahlo biography (Part 1 of 6)

http://www.youtube.com/watch?v=ROAH9LQecyc

One thought on “Chân dung tự họa của Frida Kahlo

  1. Em đã từng nhìn thấy bức tranh con hươu ở đâu đó rồi. Hóa ra là của nhân vật này. 🙂 Khuôn mặt trong các bức tự họa đều cùng 1 nét bình thản nhỉ. Cơ mà lại xuất hiện trong cái theme về physical pain thật là overwhelming.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s