Phòng chống tự tử

(Chép lại từ sổ tay) Ngày 29/05/2010: Buổi học về Phòng chống tự tử do chị Trần Hồng Điệp hướng dẫn tại Life Art Ý định tự tử là rất phổ biến. Con người ai cũng có. Nó chỉ nguy hiểm khi nào? Câu trả lời của chị Điệp là khi nó lặp lại nhiều […]