Sốt ruột

Uyên Linh khóc trong buổi live show “Cám ơn tình yêu” ở Hà Nội- ảnh chụp bởi một “big fan” treo trên Nhà hẻm tầng 6 của Uyên Linh, trong Web Trẻ Thơ Mình khá là sốt ruột về chuyện Facebook của Uyên Linh và một loạt những trang chính đạo liên quan đến Uyên […]

Uyên Linh: Đã 9/10?

Happy, thinking that the ability to learn is such a powerful thing. NTH Tôi vốn không muốn viết thêm về Uyên Linh, bởi tôi hay có những kì vọng rất cao nên tôi sợ nhỡ đâu entry mình viết ra lại vô tình tăng lên một phần nhỏ áp lực với cô ca sỹ này. […]