Tổng kết năm

Năm vừa rồi:

1. Mình tiếp tục phải gánh chịu hậu quả của những “tình yêu cũ” với những đợt chấn động tinh thần khá đáng kể. Mà cái “tình yêu cũ” ở đây chính là cái lớn bằng mấy dãy nhà trắng vàng hồng, cái cầu thang giăng như những bậc đàn, cái cửa sổ nâu có tổ ong vò vẽ, cái bảng xanh chi chít những vết băng … Người thì không kể nổi… Hàng ngày mình quan sát và suy ngẫm về thực tế ghê lắm, nhưng toàn bộ các quyết định quan trọng của mình chủ yếu là dựa trên tình cảm và ước vọng, chứ không phải do tỉnh táo xem xét tình hình.

2. Những ‘tình yêu mới” thì thật là tuyệt! Càng sống thì càng thấy có nhiều điều hay. Khi nghe em T. nói: “Em nghĩ em chẳng sống lâu được đâu”, thì mình hiểu là mình đã khác xưa, đã biết trân trọng cuộc sống hơn và không còn nghĩ những điều như vậy nữa.

3. Chỉ có một điều mình băn khoăn là liệu những “tình yêu cũ” có để lại cho mình điều gì tốt đẹp không, hay chỉ là hối tiếc và thương tổn. Ngày xưa, mỗi khi mình phải chịu đựng một cảm xúc tiêu cực nào đó, mình thường nghĩ: “Phải làm thơ thôi!” Biết làm gì khác được? Nếu để tất cả chỉ là hao mòn mà không ra thành quả gì thì mình thấy vô nghĩa không chịu nổi.

Một năm mới với những điều an vui cho tất cả mọi người!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s