Lớp học của người Việt trên Biển Hồ

Cam-pu-chia gần giống một cái thuộc địa. Ở Việt Nam dịch vụ thì tệ hại nhưng là do người Việt cung cấp, tiền tiêu mất giá nhưng vẫn còn là tiền Việt. Sang Cam-pu-chia, người ta tiêu tiền đô là chủ yếu, và các dịch vụ phần lớn do người nước ngoài cung cấp. Ban … Continue reading Lớp học của người Việt trên Biển Hồ

Hồi ức về nền trung học Việt Nam trong các năm 1945-1946

Dương Thiệu Tống Những nhà nghiên cứu lịch sử giáo dục Việt Nam về sau này chắc hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn tìm hiểu một các đầy đủ và chính xác về nền giáo dục Việt Nam trong khoảng thời gian từ 1945 đến nay, vì tài liệu không những thiếu sót … Continue reading Hồi ức về nền trung học Việt Nam trong các năm 1945-1946

Lớp học đặc biệt của cô giáo “xương thủy tinh”

(Xem tại link gốc ở đây) Thứ sáu, 25/6/2010, 15:26 GMT+7 Xoay một vòng thân mình để lấy cuốn sách rồi trườn lên chiếc xe lăn, Thảo dùng lực từ 2 bắp tay điều khiển xe từng vòng khó nhọc đến chỗ dạy học. 10 năm qua, cô giáo tật nguyền này đã đào tạo … Continue reading Lớp học đặc biệt của cô giáo “xương thủy tinh”