Phải làm gì với?

Đừng hỏi tôi phải làm gì với lá rụng

Ngoài đường có người đã gom về đốt lửa

Đừng hỏi tôi phải làm gì với bao những bao nilon

Trong bãi rác có trẻ con đang bới

Tôi không biết phải làm gì

Với những băng vệ sinh phụ nữ đã qua sử dụng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s