Bạn không làm gì?

Bạn không làm gì vào một ngày trời mưa?
Tôi không hút thuốc và không nghĩ những điều đen tối.

Bạn không làm gì khi con chuột đang gặm khẩu phần của bạn?
Tôi không sát hại nó.

Bạn không làm gì khi chim đang hót, hoa đang nở, và con suối đang chảy róc rách?
Tôi không ngăn.

Bạn không làm gì khi tháng Tám đến?
Tôi không quên những gì đã qua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s