Chim và gấu

Đề bài: Hãy so sánh một con chim và một con gấu.

Trả lời của tôi:

Chim và gấu

đều không phải là một cái cây.

Một con chim đại diện cho một lớp;

còn gấu thì chỉ một họ thôi.

Đề bài: Hãy so sánh một con cá và một bông hoa.

Trả lời của tôi:

Cá và hoa cùng ở

trên cổ tay trái của tôi.

Từ Hội An, xâu thành một cái lắc bạc.

Cá là biệt danh của tôi;

còn bạn tôi yêu hoa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s