Trường tiểu học ở Sa Pa

Trường học đã trở thành một địa điểm tham quan. Cứ đến giờ ra chơi, các học sinh nữ tự động bật nhạc và múa quạt.

Photobucket

Hòm công đức hướng tới đối tượng là khách nước ngoài.

Photobucket

Một số em không ra sân chơi mà ngồi lại trong lớp học.

Photobucket

Năm điều Bác Hồ dạy:

Photobucket

Giờ ra chơi có vẻ lâu hơn bình thường. Có nhiều thợ xây đang sửa lại trường cho đẹp hơn, nhưng không nhìn thấy thầy cô giáo đâu.

(Ảnh được chụp vào tháng 12 năm 2009)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s