Một lớp học tiếng Anh (Kỳ 6): What do you do to life?

(Kỳ 1, Kỳ 2, Kỳ 3, Kỳ 4, Kỳ 5, Kỳ 6, Kỳ 7) 1. Khi đọc bài tập về nhà của các bạn, tôi thấy mình cần bổ sung thêm một phần về danh từ: nguyên tắc dùng sở hữu cách ("'s" và "of"). Có lẽ do ảnh hưởng của đặc điểm văn bản đưa ra làm ví dụ (Một … Continue reading Một lớp học tiếng Anh (Kỳ 6): What do you do to life?

Lớp học Sao Khuê và những ông đồ nhí

Lớp học Sao Khuê và những ông đồ "nhí" http://www.old.baobacgiang.com.vn/?NewsID=47905 Cập nhật: 04/11/2009    Thầy đồ Nghiêm Quốc Đạt bên học trò "nhí" lớp Sao Khuê. Đều đặn mỗi tuần, cứ đến sáng thứ năm và chủ nhật, ông đồ già Nghiêm Quốc Đạt lại thức dậy thật sớm, sắp lại ấm chén, túc tắc … Continue reading Lớp học Sao Khuê và những ông đồ nhí

Một lớp học tiếng Anh (Kỳ 5): Things that should be short

(Kỳ 1, Kỳ 2, Kỳ 3, Kỳ 4, Kỳ 5, Kỳ 6) 1. An abstract, a trailer, a concluding remark The hour hand of a watch, the time of a flash, a blink, and a wink Miniskirts and shorts Đấy là cái list của tôi. "Ngắn" là một tính từ hết sức thách thức. Trong khi tôi luôn sẵn lòng … Continue reading Một lớp học tiếng Anh (Kỳ 5): Things that should be short

Một lớp học tiếng Anh (Kỳ 4): Memories

(Kỳ 1, Kỳ 2, Kỳ 3, Kỳ 4, Kỳ 5) 1. Quyển "A University Grammar of English" của Quirk và Greenbaum gắn liền với những năm học đại học của tôi. Hồi năm thứ 3, sau 2 học kì, lượng kiến thức mà tôi học được từ cuốn sách chắc chỉ khoảng 5%. Nó là sách tham khảo rất hay, … Continue reading Một lớp học tiếng Anh (Kỳ 4): Memories