Một lớp học tiếng Anh (Kỳ 3): Introduction to noun phrases

(Kỳ 1Kỳ 2Kỳ 3Kỳ 4)

1. Tôi không có đủ các bài viết mẫu của các bạn tham gia lớp học. Tuy nhiên, tôi cũng có một số cơ sở để nhận biết rằng các bạn ấy có thể học cùng nhau. Căn cứ vào bài viết cũng như dự đoán của tôi về những người ở mức độ sử dụng tiếng Anh khoảng 5 đến 6.5 IELTS (Writing) thì một vấn đề quan trọng phải xử lý là việc viết những cụm danh từ không đúng ngữ pháp và không rõ nghĩa.

2. Để dùng đúng một cụm danh từ (sử dụng đúng dạng của từ, liên kết các từ thành một cụm cho đúng, chưa tính đến mối quan hệ của cụm danh từ với các thành phần của câu) phải thực hiện khá nhiều thao tác tư duy. Chỉ riêng việc  dùng danh từ trung tâm của cụm (head noun) thôi cũng đã khó: Phải xác định được đó là danh từ đếm được hay không đếm được (count vs. noncount), số ít hay số nhiều (singular vs. plural), chỉ khái quát hay cụ thể (generic vs. specific), cấp thấp hay cấp cao (gender), xác định hay không xác định (definite vs. indefinite). Với tiếng Việt người ta có thể lắp ghép các từ với nhau để diễn đạt đầy đủ các ý nghĩa ngữ pháp này. Trong tiếng Anh, hầu như tất cả các ý nghĩa đều chỉ diễn đạt trong một từ (với căn tố và các phụ tố của nó). Những từ dùng kèm để xác định danh từ như đại từ sở hữu (possessive pronouns, e.g. my, your, etc.), đại từ chỉ định (demonstrative pronouns, e.g. this, these, etc.), mạo từ (articles) đều rất nhỏ bé, nhiều khi là khiêm nhường đến mức ẩn cả đi (như là zero article). Tiếng Anh là một thứ ngôn ngữ kiệm chữ, và mỗi một chữ viết ra thường chất chồng nhiều tầng nghĩa ngữ pháp (chưa nói đến nghĩa từ vựng). Tiếng Anh yêu cầu sự rõ ràng, không khuyến khích sự mơ hồ.

Để trình bày những kiến thức về cụm danh từ, tôi dựa trên chương 4 của quyển A University Grammar of English.

3. Làm thế nào để tập trung sự chú ý của người học vào các cụm danh từ? Tôi nghĩ đến một chùm bài thơ đã gây cho tôi ấn tượng mạnh: thơ của một người phụ nữ sống ở Nhật vào thế kỉ X-XI, Sei Shonagon.

Things that give a clean feeling
An earthen cup. A new metal bowl.
A rush mat.
The play of the light on water as one pours it into a vessel.
A new wooden chest.

Things that give an unclean feeling
A rat’s nest.
Someone who is late in washing his hands in the morning.
White snivel, and children who sniffle as they walk.
The containers used for oil.
Little sparrows.
A person who does not bathe for a long time even though the weather is hot.
All faded clothes give me an unclean feeling, especially those that have glossy colours.

Things that should be large
Priest. Fruit. Houses. Provision bags.
Men’s eyes: when they are too narrow, they look feminine. On the other hand, if they were as large as metal bowls, I should find them rather frightening.
Round braizers. Winter cherries. Pine trees. The petals of yellow roses.
Horses as well as oxen should be large.

Things that should be short
A piece of thread when one wants to sew something in a hurry.
A lamp stand.
The hair of a woman of the lower classes should be neat and short.
The speech of a young girl.

4. Yêu cầu sáng tạo ra những danh sách “things that …” như thế là tập trung vào “generic use” của danh từ. Cần phải có một bài tập nữa tập trung vào “specific use” của danh từ. Tôi nghĩ đến một câu chuyện, cũng về phụ nữ: “What do women really want?” Hồi mới đọc được câu chuyện thú vị này, tôi đã đem khoe với chị tôi. Chị tôi (hồi ấy cũng là một giáo viên tiếng Anh) đã dùng câu chuyện này để thiết kế một bài tập về sử dụng mạo từ và đại từ sở hữu.

5. Khi nghĩ đến việc học tiếng Anh, nhất là học về mạo từ, tôi lại nhớ đến trang của Nguyễn Văn Tuấn. Chẳng là bác này có gây ra một cuộc tranh luận về đề thi đại học tiếng Anh năm ngoái (2010-2011). Vì học về mạo từ, nên tôi quan tâm trước hết là đoạn này:

“Câu văn sau thì hơi … lạ.  Tác giả viết “The important feature of all these cartoons is the joke and the element of surprise which is contained.”  Có 2 vấn đề ở đây.  Thứ nhất, người đọc kĩ sẽ hỏi “The feature” ở đây là feature gì, bởi vì trước đó chưa có nói đến feature nào cả!  Ngoài ra, “the element of surprise” là element nào, vì chưa có yếu tố nào được đề cập trước đó!”

http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/991-vai-nhan-xet-ve-de-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-tieng-anh

Và đoạn này của một người phản biện:

“Giáo sư Tuấn còn chê cách dùng mạo từ (article) là sai nữa. Ông viêt: “có 2 vấn đề trong câu: “THE IMPORTANT FEATURE OF ALL THESE CARTOONS is THE JOKE and THE ELEMENT OF SURPRISE WHICH IS CONTAINED”. Và ông vặn vẹo: “THE FEATURE ở đây là FEATURE nào, THE ELEMENT ở đây là ELEMENT gì vì “chưa có yếu tố nào được đề cập trước đó”.

Ở đây tôi thấy chính ông Tuấn mới có 2 vấn đề:

a/ Chắc ông còn trẻ hơn tôi nghĩa là ông chưa già mà sao ông lại nhanh quên thế? Câu ông chất vấn thì câu trả lời nằm trong câu ông trích dẫn rồi còn gì – đó là THE FEATURE OF ALL CARTOONS, và THE ELEMENT OF SURPRISE của ALL THESE CARTOONS – rõ quá rồi còn gì.

b/ Giáo sư – Tôi xin phép nói thật dù là phật ý ông – chưa am hiểu về cách dùng mạo từ trong tiếng Anh. Tiến bộ hơn các phê phán trên, lần này ông có đưa ra lý do :“ VÌ CHƯA CÓ YẾU TỐ NÀO ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRƯỚC ĐÓ.” Và ông nhận xét: “nói tóm lại câu này có vấn đề về mạo từ, không cung cấp thêm thông tin nào cả và ý nghĩa thì thiếu liên tục”.

Giáo sư lại tiếp tục “chê sai” rồi.

Ý: “vì chưa có một yếu tố nào được đề cập trước đó” của ông nó chỉ đúng ở một khía cạnh rất hẹp. Nó nằm trong quy tắc dùng mạo từ: một danh từ lần đầu tiên nhắc đến còn chung chung, chưa cụ thể thì dùng “a”/ “an”. Nếu nhắc lại danh từ đó lần thứ 2 thì đã được cụ thể được xác định rồi, nên chuyển sang dùng “the”.

Ví dụ:
I want to buy a duck
Which duck?
The black one (duck).

Nhưng giáo sư lại quên rằng, theo các nhà ngôn ngữ học trên thế giới, tiếng Anh có hai nhược điểm và ở đây một nhược điểm là nó có nhiều ngoại lệ (exceptions). Ngoại lệ của quy tắc nêu trên là: “Không nhất thiết một danh từ phải dùng tới lần thứ hai mới dùng “the”. Trong rất nhiều trường hợp, danh từ lần đầu tiên nhắc tới đã được xác định rồi thì dùng mạo từ “the” ngay được

Ví dụ
Open the door, please.
Where is your mother? – She has gone to the bank.
Where is your father? – He is working in the garden.

Tôi đố Giáo sư dịch câu sau đây sang tiếng Anh mà không dùng mạo từ “the” ngay từ lần đầu mặc dù “không yếu tố nào được đề cập trước đó”: “Ngày nay người ta đã nhận ra sự nguy hại của việc tầng O-Zôn bị phá hủy”

Vậy thì ĐỀ THI ANH VĂN dùng “THE” IMPORTANT FEATURE OF ALL THESE CARTOONS” và THE ELEMENT OF SURPRISE” có gì là sai? Vả lại “FEATURE” và “ ELEMENT” đã được xác định rồi. Thế mà ông lại dám chê là không biết là dùng mạo từ.”

http://www.baomoi.com/Khong-he-co-chuyen-nhieu-loi-trong-de-thi-DH-mon-tieng-Anh/59/4617385.epi

Tôi sẽ không nêu lên ý kiến của tôi trên blog này. Mục đích của tôi không phải là tranh luận dạy dỗ gì về tiếng Anh, mà chỉ là chia sẻ một số ý tưởng dạy học thôi. Mãi đến lúc soạn bài cho lớp học, tôi mới nghĩ có thể sử dụng các cuộc tranh luận về những kiến thức nho nhỏ.  Xưa nay tôi chỉ sử dụng các cuộc tranh luận xung quanh các vấn đề xã hội quan trọng, mà tại đó có các ý kiến trái chiều thể hiện các mối quan tâm và lợi ích khác nhau, bên nào cũng có ý đúng, sao cho không có đội tranh luận nào nắm trước phần thua (thường là chẳng ai thua ai cả, chỉ là một dịp để nhìn nhận nhiều khía cạnh của vấn đề hay là cùng một khía cạnh của vấn đề từ nhiều góc khác nhau). Tranh luận về những kiến thức nhỏ nhặt mà hoàn toàn có thể xác định được đúng sai thì thường là do một trong hai bên (hoặc cả hai bên) có sự bất cẩn mà thôi. Những bài hướng dẫn học tiếng Anh của GS. Nguyễn Văn Tuấn là một nguồn tài liệu hiếm có để có thể giới thiệu một số kiến thức trong sự nhập nhằng đúng sai, với hi vọng rằng người học lưu tâm và cẩn thận hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s