Tập đọc học chữ cái

1. Nói về phương pháp i tờ và chuyện học chữ, tôi nhớ ra quyển “Học Toán Bằng Văn Vần” của hai bố con bạn tôi. Google thì ra được đúng những entry trên blog cũ:

Đêm đông đắp đập đầu đầy đất đen

Chữ h ham học bên đèn

Như trong lòng có nhạc

2. Phần I của bài “Tập đọc học chữ cái”  nó như thế này:

“Thầy đồ thầy đạc
Dạy học dạy hành
Dăm quyển sách nát
Mươi thằng trẻ ranh.” [1]

Thầy nằm chéo ngũ
Trò xúm xung quanh
Trò như bầy khỉ
Thày như Giả Hành

Cây gậy Như Ý
Trong tay bác ni
“Vỗ đít” bất kì
Đứa nào không học.

Có học có học
Như gấm có hoa
Có văn có hóa
Cho ra nên người

Mấy thằng biếng nhác rong chơi
Chỉ hơn con ‘cún’ cái đuôi trong quần.

Thành Huy – Thành Vân

[1] Mượn ý thơ Tế Xương

Mấy câu văn vần ấy rất có không khí- đọc thấy cả tâm thức, thói quen, giọng điệu, cảnh vật, bối cảnh xã hội, và thời gian, với những chuyển biến và không chuyển biến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s