Trường học ở Phnom Penh

1.

Photobucket

Tuy nam và nữ học chung nhưng lại ngồi tách nhau ra. Lớp học có treo ảnh lãnh tụ (hoặc là vua chúa), và do thiếu hiểu biết nên tôi không thể nhận ra là những ai. “Những ai”, số nhiều, còn ở Việt Nam lớp học thường chỉ treo một mình Bác Hồ Vĩ Đại. Ngày xưa khi làm văn miêu tả, một bạn lớp tôi viết: “Phía trên bảng đen, ở chính giữa, là bức ảnh Bác Hồ vĩ đại.” Cô giáo nhận xét là viết thế thì người ta tưởng nhầm là bức ảnh vĩ đại (to khủng).

2.

Photobucket

Học trò đi chân đất trong lớp học. Những người đến tham quan (bao gồm toàn những nhà giáo dục) đi dép xông vào, cắt ngang giờ dạy và giao lưu rất vui vẻ.

3.

Photobucket

Bảng trắng, bóng loáng và dãy bàn ghế đầu kê rất sát bảng. Không có bục giảng.

4.

Photobucket

Phía cuối lớp có đến mấy cái chổi liền. Ngày xưa mình đi trực nhật thì phải mang chổi từ nhà đi chứ không có chổi sẵn ở trong lớp. Thường ít ai dám mang chổi quét nhà đi để quét lớp, vì sàn lớp bẩn hơn sàn nhà (mọi người đi giày dép vào). Hồi ấy chúng tôi thường dùng loại chổi quét sân làm bằng rơm, ngắn cũn, không có cán và khi quét phải cúi khom người hít bụi.

(Ảnh chụp ở Phnom Penh tháng 2 năm 2010)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s