Câu đối – một phương tiện trắc nghiệm trí tuệ của người xưa

Dương Thiệu Tống Ngày nay, cứ mỗi độ xuân về, người ta mới sực nhớ đến câu đối Tết, vì câu đối là một trong sáu thứ tiêu biểu nhất của ngày Tết theo phong tục cổ truyền của dân ta: Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ Nêu cao, tràng pháo, bánh chưng xanh. … Continue reading Câu đối – một phương tiện trắc nghiệm trí tuệ của người xưa

Một lớp học tiếng Anh (Kỳ 10): Fabulous!

(Kỳ 1, Kỳ 2, Kỳ 3, Kỳ 4, Kỳ 5, Kỳ 6, Kỳ 7, Kỳ 8, Kỳ 9, Kỳ 10) Ban đầu tôi định rủ em trai tôi tham gia lớp học này, và bạn ấy đã hỏi tôi là những người học điểm IELTS và IQ là bao nhiêu (theo đánh giá của tôi). Điểm IELTS và chỉ số IQ là những … Continue reading Một lớp học tiếng Anh (Kỳ 10): Fabulous!

Một lớp học tiếng Anh (Kỳ 9): Đôi càng tôi mẫm bóng

(Kỳ 1, Kỳ 2, Kỳ 3, Kỳ 4, Kỳ 5, Kỳ 6, Kỳ 7, Kỳ 8, Kỳ 9, Kỳ 10)1. Khi dạy học ngoài việc quan tâm đến trình độ hiện tại của người học, tôi luôn có xu hướng muốn giới thiệu các mẫu ngôn ngữ đẹp, dù rằng để sử dụng được ngôn ngữ như thế là một quãng đường dài hay … Continue reading Một lớp học tiếng Anh (Kỳ 9): Đôi càng tôi mẫm bóng

Một lớp học tiếng Anh (Kỳ 8): Ugly – Beautiful

(Kỳ 1, Kỳ 2, Kỳ 3, Kỳ 4, Kỳ 5, Kỳ 6, Kỳ 7, Kỳ 8, Kỳ 9) 1. Ở Khoa của tôi, chương trình Ngữ pháp dành cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh không có chỗ dành cho tính từ. Những phạm trù ngữ pháp của tính từ khá là trừu tượng, và thường là không cần biết hết những phạm trù … Continue reading Một lớp học tiếng Anh (Kỳ 8): Ugly – Beautiful