Ngày

Hôm qua, có lúc đầu óc mệt mỏi, thấy đau ở ngực và nước mắt rơi lã chã. Lẽ dĩ nhiên, tôi khóc không phải vì hạnh phúc. Nhưng thật là kì lạ: tôi vẫn ý thức và cảm thấy mình đang hạnh phúc. Vì tôi biết mình được yêu thương. Nhưng có lẽ bởi … Continue reading Ngày