Ngày

Hôm qua, có lúc đầu óc mệt mỏi, thấy đau ở ngực và nước mắt rơi lã chã. Lẽ dĩ nhiên, tôi khóc không phải vì hạnh phúc. Nhưng thật là kì lạ: tôi vẫn ý thức và cảm thấy mình đang hạnh phúc. Vì tôi biết mình được yêu thương. Nhưng có lẽ bởi […]

Tình yêu

1. Tình yêu là một thứ gì đó thật là rộng lớn. Tôi vẫn luôn cảm thấy và hành động như thế. Nhưng mãi gần đây tôi mới phát hiện ra ngoài khả năng yêu trọn vẹn một người, mình có thể yêu một phần nào đó của mỗi một con người. Yêu, nghĩa là cảm […]