Trần Trọng Kim và bộ sách giáo khoa bậc sơ học

Hôm nay nhân dịp ngồi scan sách giáo khoa của Việt Nam thời hiện đại, tôi đã tìm vào sách xưa và thấy cả một gian trưng bày sách giáo khoa xưa (nhưng chỉ xem được mỗi bìa). Bài viết dưới đây là của Phan Trọng Báu, đăng trên Tạp chí Xưa và Nay số … Continue reading Trần Trọng Kim và bộ sách giáo khoa bậc sơ học

Hệ thống giáo dục Việt Nam dưới thời Pháp Thuộc

Mình vừa đọc một bài báo khá thú vị so sánh hệ thống giáo dục Pháp xây dựng ở hai khu vực thuộc địa khác nhau là Đông Dương và Tây Phi. Bài báo bằng tiếng Anh có thể tìm ở đây. Từ đó mà google ra bài báo mô tả hệ thống giáo dục … Continue reading Hệ thống giáo dục Việt Nam dưới thời Pháp Thuộc