Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam!

Ai mà biết được mình đợi Ngày nhà giáo Việt Nam là để có dịp gửi thư chúc mừng tới những sinh viên của mình, những người đang là và đang trở thành nhà giáo.

Và bởi vì cũng mình cũng là “nhà giáo”, nên mình cũng có sự đợi chờ …

Và vì thế mà ngần ngừ, lưỡng lự. Gửi đi bây giờ?  Hay đợi thêm chút nữa?

Chỉ phải là khi người ta thực sự có tình cảm, người ta thường có một chút dừng lại và hồi hộp trước khi bày tỏ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s