Trích thư gửi từ “quê nhà”

Phùng Cung NGƯỜI LÀNG Bạc tóc trở về quê Bỡ ngỡ tìm đò bến mới Nhìn dáng lạt bó rau Nhận được người làng. VẾT THƠM Em về phố rồi Trái ổi chín Để nhiều vết bấm Mấy chiếc kiến đen Ngơ ngác tìm thơm TRÀ Quất mãi nước sôi Trà đau nát bã Không […]