Dream catcher

Mân mê những mắt lưới thưa
Mấy đốm sáng giấc mơ bay nhảy để lại
Một liếc nhìn giấc mơ lượn lờ đưa
Muôn sợi tơ từ chiếc khăn của giấc mơ trầm tư ngồi im lặng

Mong manh mùa xuân nắng
Long lanh những hạt muối
từ mông mênh những mộng mơ mê man

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s