Những việc riêng

Tôi sẽ nói về một hành vi bị coi là xấu:  Học sinh/ sinh viên làm việc riêng trong giờ. Ai đã từng làm giáo viên mà quan sát thấy học sinh của mình không chú ý vào bài học đều bực mình, và đại đa số đều sẽ kết luận rằng hành vi đó là xấu. Hãy thử nghĩ thêm: Tại sao lại có chuyện học sinh làm việc riêng trong giờ? Mà đó lại là hiện tượng không phải hiếm. Những ai đã từng là học sinh ít ra cũng đôi ba lần có “hành vi xấu” đó.

Ảnh: Học sinh học Toán trong giờ tiếng Anh

Nhiều người sẽ trả lời: Tại giáo viên không đủ sức hấp dẫn. Có thể là như thế. Nhưng giáo viên phải hấp dẫn cỡ nào mới đủ chiều tất cả mọi người? Trả lời như vậy lại là một sự áp đặt yêu cầu không hợp lý lên giáo viên.

Học sinh làm việc riêng trong giờ chỉ đơn giản là vì mỗi người có một nhu cầu về thông tin, áp lực về nhiệm vụ, cũng như trạng thái tâm lý và thể chất khác nhau nên không thể lúc nào cũng đảm bảo tình trạng một nhóm nhiều người  ai cũng chung một mối quan tâm. Vậy nên, nếu có học sinh nào đó làm việc riêng trong giờ, hãy thừa nhận nhu cầu riêng của họ trước. Và nếu có một học sinh liên tục không chú ý vào bài học thì hẳn là học sinh đó có một cái gì đó rất riêng có ảnh hưởng lâu dài đến mức độ chú ý. Cần tìm hiểu để biết mình nên làm gì trước hiện tượng đó.

Tôi không nói đến những trường hợp mà cả số đông học sinh đều không chú ý vào bài học. Nó là một hiện tượng khác.  Tôi muốn nói đến việc thi thoảng có những cá nhân học sinh đơn lẻ không chú ý vào bài học. Giáo viên có thể hỏi han, nhắc nhở, nhưng một tinh thần bình đẳng và tôn trọng cần thiết hơn sự quy kết, áp đặt. Hoàn toàn có thể để học sinh học Toán trong giờ tiếng Anh nếu việc đó thực sự là cần cho học sinh đó.

Chuyện này có thể mở rộng ra những tình huống ngoài lớp học. Trong một bối cảnh chung có tụ họp nhiều người, hẳn là sẽ có những người có nhu cầu riêng mà không tiện và không nhất thiết phải đi ra ngoài bối cảnh chung.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s