Lụy lưu lưu lụy dạ dường kim châm

Thương nhau trường đoạn, đoạn trường 
Lụy lưu , lưu lụy, dạ dường kim châm 

Nguồn


Đàn bầu

Sáo trúc

Liên khúc Hò nện, Lý thương nhau

Những câu ca dao “thương” khác:

Thương thì viết giấy liền đi 
Mai sau cách trở điều chi, có tờ.

***

Thương thay con hến con sò 
Nắng mưa chịu vậy biết bò đi đâu 

***

Thương em chẳng dám vô nhà, 
Đi ngang qua ngõ hỏi gà bán không. 

***

Thương nhau cho nhau ăn cháy 
Ghét nhau nói nhau cạy nồi 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s