Than phiền để sẻ chia

Những buổi nói chuyện giữa tôi và giáo sư hướng dẫn của tôi thường dày đặc những than phiền, nói xấu, sự bày tỏ những nỗi đau.

Tôi đã bắt đầu lần thứ 2 trò chuyện với bạn ấy: “Xin đừng hỏi. Tôi không muốn than phiền.” Và có thể tôi đã lặp lại lời ấy một vài lần nữa. Bạn ấy bảo tôi: “It’s completely OK to complain about things.”  Trong khi than phiền, đôi khi khó có thể tránh “nói xấu” người khác. Tôi bảo: “Tôi không muốn nói xấu người khác.” Và bạn giáo sư của tôi lại nói với tôi rằng chẳng sao cả, cứ nói đi.

Khi người ta than phiền, “nói xấu” người khác, thường là vì người ta cảm thấy đau về một việc gì đó. Tôi nói: “Điểm yếu lớn nhất của tôi là dễ tổn thương.” Và bạn ấy bảo tôi rằng: “Trời, đó là một điểm mạnh!” Khi tôi dần vui vẻ lên, bạn ấy bảo tôi rằng bạn ấy quan sát được điều đó nhưng không biết đó có phải là một điều tốt hay không.

Lần đầu tiên tôi gặp được một người nghĩ giống mình (mà lại nói ra như thế). Than phiền, “nói xấu”, tổn thương không phải lúc nào cũng xấu, nhưng người ta thường dạy nhau rằng đó là những thứ cần hạn chế tối đa. Dạy thế cho dễ? Chứ phân biệt khi nào là xấu, khi nào là tốt, khi nào là hết sức tự nhiên và vô hại thì lại thành khó.

Giáo sư của tôi là một người giàu trải nghiệm, luôn tự ý thức về bản thân, có đầy đủ những phẩm chất nhân văn để có thể tự có nhận định của riêng bạn ấy, hoặc để có thể chẳng nhận định gì cả- chỉ là lắng nghe và chia sẻ mà thôi.

“Tư duy tích cực” chỉ là một kỹ thuật tư duy nhiều khi cần sử dụng đến, chứ không nên là một lẽ sống trên đời, nếu “tích cực” được hiểu là phải luôn giảm thiểu những nỗi đau. Khả năng biết đau đớn và những cơ hội chia sẻ nỗi đau là điều cần trân trọng.

Elton John’s Sad Songs Say So Much

Music: Elton John
Lyrics: Bernie Taupin

Guess there are times when we all need to share a little pain
And ironing out the rough spots
Is the hardest part when memories remain
And it’s times like these when we all need to hear the radio
`Cause from the lips of some old singer
We can share the troubles we already know
Turn them on, turn them on
Turn on those sad songs
When all hope is gone
Why don’t you tune in and turn them on
They reach into your room
Just feel their gentle touch
When all hope is gone
Sad songs say so much
If someone else is suffering enough to write it down
When every single word makes sense
Then it’s easier to have those songs around
The kick inside is in the line that finally gets to you
and it feels so good to hurt so bad
And suffer just enough to sing the blues
Sad songs, they say
Sad songs, they say
Sad songs, they say
Sad songs, they say so much

Video này rất hay này:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s