Vũ nữ (Degas)

Waiting The Rehearsal of the Ballet on Stage Ballet Rehearsal on Stage The Ballet Class The Dance Class Green Dancers Blue Dancers 1893 Blue Dancers 1897 The Little Dancer of Fourteen Years Tham khảo: Edgar Degas Degas and his Dancers Vũ điệu cung đình Chăm-pa trong các tác phẩm điêu khắc

Vietnam’s Got Talent: Những ai thì bị chê cười?

Cho dù có đem lại những phút giây sảng khoái, vui vẻ, xúc động, thì về cơ bản Vietnam's Got Talent đang diễn ra là một chương trình vô nhân đạo. Nó cười những ai? Những kẻ "bất tài". Nhưng những kẻ "bất tài" hiện ra bao gồm có những ai? Gồm đa phần là người … Continue reading Vietnam’s Got Talent: Những ai thì bị chê cười?