Những chuyện cũ (5)

22. Hôm qua đi về, nhìn thấy mấy ông già Noel đại hạ giá mà xót xa. Chưa đến Giáng Sinh, đã đại hạ giá rồi. Xem Ở Nhà Chủ Nhật thì cáu. Trang trí thì thích trang trí thế nào mà chẳng được, mà cứ đặt câu hỏi là ‘Theo anh chị là đúng […]