Nghĩ khi thăm những bảo tàng nghệ thuật

Tôi đã tới thăm, chưa nhiều nhưng có lẽ là không ít, những bảo tàng nghệ thuật lớn. Năm đi du học ở châu Âu, tôi đã tới những bảo tàng nghệ thuật ở Pháp, Ý, và Hà Lan. Vậy mà phải thú thật là tôi không nhớ thêm nổi một tác phẩm nào. Những … Continue reading Nghĩ khi thăm những bảo tàng nghệ thuật