Claude Monet & trường phái Ấn tượng

1. Tôi bắt đầu tìm hiểu hội họa khá muộn (nhưng cũng chỉ như một người nghiệp dư), có lẽ chỉ khoảng từ 03-04 năm về trước, khi bắt đầu lang thang ở các bảo tàng (vì chúng nổi tiếng nên cứ đến thử xem). Những bức tranh thuộc trường phái Ấn tượng (Impressionism)* là … Continue reading Claude Monet & trường phái Ấn tượng

National Gallery of Art (NGA), Metropolitan Museum of Art (MET), Guggenheim Museum & Museum of Modern Art (MoMA)

Tôi thích National Gallery of Art (NGA) ở Washinton D.C. hơn Metropolitan Museum of Art (MET) ở New York. MET khoe sự giàu có. Nó là nơi bạo lực có thể dương dương tự đắc. Nó hút người xem bằng cách thu thập về và trưng bày những đồ “quý hiếm” từ khắp nơi trên … Continue reading National Gallery of Art (NGA), Metropolitan Museum of Art (MET), Guggenheim Museum & Museum of Modern Art (MoMA)