Ngải Vị Vị (Ai Weiwei)- Những “điểm bán hàng” (3)

Phần 1 Phần 2 10. Theo tôi, tác phẩm mà Ngải Vị Vị muốn đến được với công chúng là chính bản thân ông, và cái mà ông đem tiếp thị là hình ảnh đất nước Trung Quốc. Vì thế, nếu cảm nhận ở Ngải Vị Vị “một nhân cách” thì có lẽ đó không […]

Ngải Vị Vị (Ai Weiwei)- Những “điểm bán hàng” (2)

Phần 1 Phần 3 6. Trong entry này tôi sẽ gọi Ai Weiwei là Ngải Vị Vị. Tôi nhận thấy hầu hết các tác phẩm của Ngải Vị Vị được làm theo một công thức: Thao tác tư duy: lắp ghép, bẻ gẫy, đập phá, sao chép và làm giả Chất liệu: những biểu tượng […]

National Gallery of Art (NGA), Metropolitan Museum of Art (MET), Guggenheim Museum & Museum of Modern Art (MoMA)

1. Tôi thích National Gallery of Art (NGA) ở Washinton D.C. hơn Metropolitan Museum of Art (MET) ở New York. MET khoe sự giàu có. Nó là nơi bạo lực có thể dương dương tự đắc. Nó hút người xem bằng cách thu thập về và trưng bày những đồ “quý hiếm” từ khắp nơi […]