Hình dung về một người bạn đời

Theo cách dùng từ của tôi, một người bạn đời là một người tôi có thể chung sống hòa hợp (ngay cả khi thời gian không thật sự dài) hoặc là một người mà tôi có thể yêu quý và giữ liên lạc qua năm tháng. Một người bạn đời gắn bó với ta bởi một cái gì đó thật quan trọng. Khi hình dung về một người bạn đời, tôi không thật sự đặt ra những đòi hỏi. Đúng hơn, tôi  cố gắng xác định xem theo trải nghiệm của mình điều gì ở một con người là quan trọng để tôi có thể phát triển một mối quan hệ hòa hợp.

Một người bạn đời trong hình dung của tôi là một người tốt không sống theo những khuôn mẫu xã hội.

  • Đó không phải là một người không theo quy chuẩn này (của số đông và có thể nhìn thấy rõ) mà theo quy chuẩn khác (có thể là của số ít hơn và khó nhìn thấy rõ ).
  • Người không sống theo những khuôn mẫu xã hội đón nhận sự phức tạp và bộn bề của cuộc sống. Còn tốt nghĩa là cố gắng tìm ra trong sự phức tạp và bộn bề ấy một cách nghĩ và đối xử với người sao cho con người được quan tâm và trân trọng tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể.
  • Những người đón nhận sự phức tạp và bộn bề của cuộc sống thường ham học hỏi. Họ không nhất thiết phải là một người phức tạp và bộn bề. Họ có thể giản dị và trong sáng.
  • Tốt không nhất thiết phải là thành tựu đã đạt được, nhưng nó cần là một tâm nguyện tha thiết.

Cụ thể hơn, tôi hình dung:

  • Đó không phải là một người khinh trọng con người dựa trên vị trí xã hội của họ. Người bạn đời của tôi không bày tỏ lòng ngưỡng mộ với một người chỉ vì biết người đó đoạt giải Nobel. Người bạn đời của tôi có thể đối xử với những người trong gia đình chu đáo hơn với những người ngoài xã hội nhưng không lấy đó làm lẽ sống.
  • Đó không phải là người lấy sự hiểu biết, sâu sắc và tinh tế (hay là sự ngu dốt) để nâng cao địa vị của mình và hạ thấp người khác. Người bạn đời của tôi không khó chịu với lỗi hành văn của người khác nếu như người ấy vẫn có thể hiểu người khác diễn đạt điều gì nhưng sẽ bức xúc trước những lối nói thiếu tôn trọng con người.
  • Đó hẳn không là người theo chuẩn quốc tế, cho dù họ có bất bình với chuẩn của Việt Nam đến đâu. Đơn giản, người ấy không sống theo chuẩn.

Và nữa:

  • Đó không phải là người coi khinh bằng cấp, tiền bạc, danh tiếng trong một xã hội trọng dụng những thứ đó, bởi bản thân sự coi khinh như thế đã là một kiểu sống máy móc.
  • Đó sẽ không phải là một người tự hào với lối sống phóng túng của mình trong một xã hội coi ngoại tình hay quan hệ với nhiều người cùng một lúc là vô đạo đức, thiếu lương tri. Và người ấy cũng không coi ngoại tình hay quan hệ với nhiều người cùng một lúc là vô đạo đức, thiếu lương tri. Một cái phạm trù chung là “ngoại tình” chẳng hạn nói lên điều gì ngoài việc người ta có nhu cầu gần gũi với con người.

Tóm lại người ấy không phải là người cảm và nghĩ theo những phạm trù sẵn nghĩa. Hay nói cách khác người đó hiểu rằng gán nghĩa là một việc làm con người có thể chủ động và cần cân nhắc sao cho sự gán nghĩa ấy đem lại những điều tốt đẹp chứ không phải là chấp nhận những gán ghép đã có sẵn trong xã hội hoặc bịa ra những cái mới để hại người.

Tôi yêu mến và trân trọng cả những người không có đặc điểm mà tôi kể trên. Tất nhiên rồi! Thậm chí còn có thể rất yêu là đằng khác. Nhưng với những gì tôi đã trải qua, thì những người luôn sử dụng những khuôn khổ xã hội đã sẵn có (dù của số đông hay số ít, của kẻ mạnh hay kẻ yếu) và bám vào đấy để xây dựng cuộc sống của mình thường đem lại cho tôi nhiều cay đắng.

Có một entry như thế này vì có những người bạn muốn giới thiệu cho tôi một hoặc những người bạn đời. Tôi chưa bao giờ khó chịu với mong muốn tốt đẹp đó.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s