Giọng Hát Việt 2012 và những sự (không) nhập nhằng

Bài viết liên quan Giọng Hát Việt 2012 và Câu Chuyện về Văn Minh __________ 1. Gian Dối Hay Trung Thực Đến Kinh Ngạc? Ngay từ khi chương trình mới phát sóng đã có những người khẳng định Giọng Hát Việt dàn dựng kết quả. Ngồi một chỗ, nghe một vài lời đồn, suy đoán … Continue reading Giọng Hát Việt 2012 và những sự (không) nhập nhằng

Giọng Hát Việt 2012: Câu chuyện về văn minh

Giọng Hát Việt 2012 là một hiện tượng phức tạp. Tôi đã không nghĩ mình có thể viết về nó. Báo chí Việt Nam đang hướng vào những chuyện thị phi hơn là nhìn nhận chương trình. Tôi gặp phải ngày càng nhiều những bài báo như thế. Cá nhân tôi trân trọng và biết … Continue reading Giọng Hát Việt 2012: Câu chuyện về văn minh