Tư duy công cụ và những chấn thương với ngôn ngữ (2)

Nguy Cơ Chấn Thương từ Sự Khởi Đầu bằng Tư Duy Công Cụ 1. Những câu chuyện cá nhân Một giáo sư người Mỹ của tôi có thể giảng bài bằng tiếng Trung. Bạn ấy học tiếng Trung vì yêu thích thơ ca Trung Quốc. Một giáo sư khác của tôi, cũng người Mỹ, từng […]

Tư duy công cụ và những chấn thương với ngôn ngữ (1)

Lời Giới Thiệu 1. Nhận diện tư duy công cụ Tư duy công cụ (instrumental reasoning) là lối nhìn nhận một sự vật hiện tượng như là phương tiện để đạt tới một cái đích khác (một sự vật hiện tượng khác). Đây là một lối tư duy mang tính cấp bậc, với đích được […]