Học tiếng Anh, bắt đầu như thế nào?

1. Những câu chuyện cá nhân Một giáo sư người Mỹ của tôi có thể giảng bài bằng tiếng Trung. Bạn ấy học tiếng Trung vì yêu thích thơ ca Trung Quốc. Một giáo sư khác của tôi, cũng người Mỹ, từng học chuyên ngành tiếng Đức. Bạn ấy kể hồi bé hay đi hát … Continue reading Học tiếng Anh, bắt đầu như thế nào?