Phân biệt nghiên cứu khoa học và nghiên cứu nhân văn (Kỳ 3)

Mời các bạn đọc Kỳ 1 và Kỳ 2. 3. Sơ Lược về Nghiên Cứu Nhân Văn Từ “khoa học” đã gắn với tính “khách quan”- dùng nó để chỉ tất cả các hoạt động học thuật cản trở các đường hướng nghiên cứu đề cao cảm quan trí tuệ của cá nhân, hướng tới … Continue reading Phân biệt nghiên cứu khoa học và nghiên cứu nhân văn (Kỳ 3)

Phân biệt nghiên cứu khoa học và nghiên cứu nhân văn (Kỳ 2)

Mời các bạn đọc Kỳ 1 và Kỳ 3 Phân Biệt Nghiên Cứu Khoa Học và Nghiên Cứu Nhân Văn (tiếp theo Kỳ 1) 2. Sơ Lược về Nghiên Cứu Khoa Học 2.1. Giới Thiệu Chung Trình bày lịch sử phát triển của khoa học xã hội phương Tây có thể đem lại nhiều thông … Continue reading Phân biệt nghiên cứu khoa học và nghiên cứu nhân văn (Kỳ 2)

Phân biệt nghiên cứu khoa học và nghiên cứu nhân văn (Kỳ 1)

Mời các bạn đọc Kỳ 2 và Kỳ 3. Lời ngỏ Bài viết “Một Luận Văn Mơ Hồ và Sai Lầm” đăng trên Văn Nghệ số 28 (2787) ra ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Ban Lý Luận Phê Bình đánh giá rằng luận văn thạc sỹ “Vị Trí Của Kẻ Bên Lề: Thực … Continue reading Phân biệt nghiên cứu khoa học và nghiên cứu nhân văn (Kỳ 1)