Chim

Nhân ngày tựu trường, khoe với các bạn một tập thơ mình được tặng. uyên như Cái Trường trời ơi tội nghiệp cái trường chẳng ai chơi với mới buồn làm sao ước gì hè sẽ qua mau để cho bé đến hét vào lỗ tai __________ ngọc Ngày Xưa Ngày xưa còn để chỏm … Continue reading Chim