Những người hát và tôi

Đề thi đại học Khối D 2012 Câu 2. (3,0 điểm) Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa. Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến trên. 1. Mùa xuân, tôi vẫn nghe […]