Những người hát và tôi

1. Mùa xuân, tôi vẫn nghe Hoa Xuân Ca của Trịnh Công Sơn. Năm nay tôi thấy mình đang nghe Khu Vườn Yên Tĩnh của Hồng Nhung: “… Kìa tháng giêng theo dòng nước xuân về hát khu vườn tôi” (Tiếng Nước Róc Rách, Dương Thụ). Người hát này tôi vẫn dõi theo hơn hai […]