Cây táo nở hoa

Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa Sao rãnh nước trong veo đến thế? Con chim sẻ tóc xù ơi Bác thợ mộc nói sai rồi. – Phố ta, Lưu Quang Vũ – Trần Tiến biến tấu thơ Vũ và phổ nhạc, thành ra bài Chim sẻ […]