Những phim đầu tay của Phạm Mai Phương

Nhân dịp DocLab tổ chức mini DocFest và chương trình nghiên cứu phim của DocLab thành lập nhóm viết lách, tôi được nhắc nhở về sự viết về phim. Tôi đăng ở đây một phần viết dựa trên nội dung một bức thư riêng tư đã cũ.  "Bà Bạn" (Friendgrandma) và "Cừa Hàng Giày" (Shoeshop) của … Continue reading Những phim đầu tay của Phạm Mai Phương

Lời nói

Thứ sáu hàng tuần tôi tham gia vào buổi thảo luận của nhóm Nghiên Cứu Phê Phán (Critical Studies). Tuần vừa rồi tôi là người chọn bài đọc, và tôi đã chọn một bài viết mà những người trong nhóm không thích. Một người nói với tôi: "Hẳn là bạn không thích bài báo này." … Continue reading Lời nói