Dấu

Lâu nay tôi vẫn để tên họ của mình là "Phung," khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Vừa rồi tôi dự hội thảo về Việt Nam ở Eugene, gặp một diễn giả gốc VIệt, nói tiếng Việt sõi nhưng liên tục phải xin lỗi vì không biết tên chính xác các nhân vật lịch sử, … Continue reading Dấu