Để hiểu (ứng dụng của hậu cấu trúc luận)

Một trong những cách khiến nghe hiểu và đọc hiểu tốt hơn là chuyển sang tư duy "hậu cấu trúc." Khi bạn nghe/đọc mà tìm cách quy ngay những gì mình nghe thấy vào những gì bạn đã hiểu (đây là kiểu tư duy hai tầng đặc trưng của cấu trúc luận) thì dễ thấy … Continue reading Để hiểu (ứng dụng của hậu cấu trúc luận)

Mình và Họ của Nguyễn Bình Phương

Mình và Họ của Nguyễn Bình Phương ấn tượng, nhiều lần tôi muốn cảm thán trên Facebook, nhưng rồi cứ nghĩ đi nghĩ lại: Mình sẽ viết cái gì đây? Giới thiệu cho mọi người một cuốn sách mà mỗi trang đều có xác người và bạo lực rất thản nhiên? Sự thản nhiên đến … Continue reading Mình và Họ của Nguyễn Bình Phương