Giáo dục lịch sử

1. Những ngày này người ta bàn luận sôi nổi về đề xuất bỏ môn Lịch Sử, tích hợp vào Công Dân với Tổ Quốc. Đề xuất ấy lạnh sống lưng. Đành rằng việc học lịch sử trong nhà trường được định hướng để phục vụ mục đích giáo dục công dân, “lịch sử” là […]