Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội

Trong các nước tư bản, có nhiều nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, điển hình là Phần Lan, và các thành tựu nổi bật về an sinh xã hội đạt được ở những nước này. Tư bản chủ nghĩa trên thế giới đang phát triển theo chủ nghĩa tân tự do (neoliberalism), và […]