Bài thơ mùa xuân

AJAR 3: NGÂY THƠ | INNOCENCE

Summer – Fall 2015 | Hè – Thu 2015, trang 74-75

Water

Let’s not muddy the water:
Somewhere downstream a pigeon could be drinking from it.
Or in a distant grove, a goldfinch washing its feathers.
Or in a village a pitcher filling.
Let’s not muddy the water:
Perhaps this flowing water will reach the foot of a poplar tree, and rinse away
a heart’s sorrow.
Perhaps an ascetic man has dipped a piece of dry bread in the water.

A beautiful woman has come to the riverbank.
Let’s not muddy the water:
The beautiful face has doubled.

How pure this water!
How clear this river!
The people upstream, how good they are!
May their springs swell with water, their cows brim with milk!
I have not seen their village,
Surely, along their stick fences are the footprints of God.
There, the moonlight illuminates the expanse of words.

Surely, in the village upstream, the mud walls are low.
Its people carry the poppy flower in their hearts.
Surely, there, blue is blue.
A bud bloom, and the people of the village know.
What a village it must be!
May its alleyways be full of music!
The people by the river understand the water.
They have not muddied it, neither should we
muddy the water.

– translated from Sohrāb Sepehrī’s original Persian “Āb” by Email Brandt

Translator’s note:
I think I will bring the poem with me wherever I do, near or far, just like village people in the poem keep flowers in their hearts.

Nước

Ai ơi chớ động bùn đáy nước:
Đâu đó hạ nguồn, bồ câu chừng đang uống nước từ đây.
Hay nơi rừng nhỏ xa xôi, kim tước rỉa lông.
Hay ở làng, bình nước đong đầy.
Ai ơi chớ động bùn đáy nước:
Có lẽ dòng chảy này sẽ lan tới gốc cây dương, rửa trôi phiền muộn tim người.
Có khi người mộ đạo nhúng tấm bánh khô xuống nước.

Người đàn bà đẹp ghé bờ sông,
Ai ơi chớ động bùn đáy nước:
Kìa gương mặt nàng nhân hai.

Tinh lành mấy nước này!
Trong trẻo mấy sông đây!
Người thượng nguồn, tấm lòng sao hiền thiện!
Cầu cho suối họ dâng tràn những nước, bò họ nhưng nhức sữa trong bầu!
Ta chưa trông thấy làng họ bao giờ,
Nhưng chắc hẳn, dọc hàng rào cây nhà họ là dấu chân Thiên Chúa.
Ở đó ánh trăng dọi xuống những lời người nói ra.

Chắc ở làng thượng nguồn, những tường bùn xây thấp.
Người làng mang hoa anh túc trong tim.
Chắc ở đó, xanh da trời xanh thiệt là xanh.
Một nụ hoa nở và người làng hay biết.
Ôi chao thiệt tình một cái làng!
Cầu cho những lối rẽ đường ngang vọng lời ca tiếng hát!
Người sống bên sông hiểu thấu nước rồi.
Họ chẳng động bùn đáy nước, nào đâu thể chúng ta.

– Sohrāb Sepehrī

Phạm Mai Phương dịch từ bản tiếng Anh của Emil Brandt

Ghi chú của người dịch:
Tôi nghĩ tôi sẽ mang bài thơ này cùng tôi những nơi tôi đến ở, dẫu gần dẫu xa, như người làng trong thơ mang hoa trong tim.

 

AJAR 4: NƯỚC | WATER | COUNTRY – ajar’s next printed issue is open for submissions until April 30, 2016. || ajar mời gọi gửi bài cho ấn bản in số tới, hạn chót 30 tháng Tư, 2016.
———————————-

http://www.ajarpress.com/Contact.aspx

please listen to our call for submissions and see our fill a jar page for more details and guidelines on how to submit.

plus, we are happy to annoucne that poetry for AJAR 4 will be guest-edited by Hải Ngọc & Phạm Minh Đăng. the scholar + poetry lover pair will introduce five Vietnamese poets whose work they feel makes a fresh contribution to the Vietnamese literary landscape today. you will be able to meet these poets through their work, their handwriting, and their voices.

Hải Ngọc Tran Ngoc Hieu, literary critic & translator, lives in Hanoi and is a lecturer of literature at the University of Pedagogy.

Phạm Minh Đăng is an almost pure poetry-lover.

———————————–

http://www.ajarpress.com/Contact.aspx

hãy lắng nghe lời mời gọi đóng góp bài vở của chúng tôi và vui lòng xem trang fill a jar để biết thêm chi tiết và hướng dẫn gửi bài.

thêm nữa, chúng tôi vui mừng thông báo, phần thơ cho AJAR 4 sẽ có hai biên tập viên khách mời Hải Ngọc & Phạm Minh Đăng. cặp đôi học giả + người yêu thơ sẽ giới thiệu năm thi sĩ Việt Nam mà họ cảm thấy mang lại những gom góp tươi mới cho khung cảnh văn chương Việt Nam hôm nay. bạn sẽ được gặp các thi sĩ này với tác phẩm, chữ viết tay và giọng nói của họ.

Hải Ngọc, dịch giả và nhà phê bình văn học, sống tại Hà Nội và là giảng viên văn chương tại Đại học Sư phạm.

Phạm Minh Đăng, hầu như một kẻ yêu thơ thuần tuý.
—————–
[the two ajar, one in Shanghai & one in Hanoi made the calling ajar poem and felt good to be together in voices ]

http://www.ajarpress.com/Contact.aspx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s