Giếng lạnh, ruộng đồng, nắng hạ, thương nhớ

Nghe lạc ngựa rùng chân bên giếng lạnh Dưới đường xa nghe tiếng guốc đi về Tôi thích hai câu thơ này không phải vì chúng giữ lại những âm thanh của một thời đã xa. Tôi quý mến sự nghe ấy, thấy nó gần với mình. Nhưng tôi cũng biết Tố Hữu và tôi … Continue reading Giếng lạnh, ruộng đồng, nắng hạ, thương nhớ