About

Lỏng tay một chiếc nhẫn lạ
Mơ bao nhiêu giấc cho vừa?
(Nguyễn Bình Phương)

Tôi đặt tên blog của mình là SuperNgố, sau đó chuyển sang thành Sến, rồi thành Ngắm Nhìn, và bây giờ nó đang là Just life, do hôm ấy tôi đi chùa và bốc được một lá thăm rằng “cứ bình thường mà sống.”

Bạn có thể xem hồ sơ về tôi tại https://vnu-vn.academia.edu/ThanhPhung hoặc tại đây

2 thoughts on “About

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s