Giếng lạnh, ruộng đồng, nắng hạ, thương nhớ

Nghe lạc ngựa rùng chân bên giếng lạnh Dưới đường xa nghe tiếng guốc đi về Tôi thích hai câu thơ này không phải vì chúng giữ lại những âm thanh của một thời đã xa. Tôi quý mến sự nghe ấy, thấy nó gần với mình. Nhưng tôi cũng biết Tố Hữu và tôi … Continue reading Giếng lạnh, ruộng đồng, nắng hạ, thương nhớ

Khóa học Toàn cầu hóa & Nghiên cứu Quốc tế

Xin giới thiệu với các bạn một khóa học của Khoa Ngôn Ngữ và Văn Hóa Các Nước Nói Tiếng Anh, ĐHNN, ĐHQGHN.   THƯ MỜI Khoa Ngôn Ngữ và Văn Hóa Các Nước Nói Tiếng Anh, Đại Học Ngoại Ngữ, ĐHQGHN, xin gửi tới bạn lời mời tham dự khóa học Toàn Cầu Hóa … Continue reading Khóa học Toàn cầu hóa & Nghiên cứu Quốc tế

Thư gửi hiệu trưởng Trần Linh Thước

Là một người nghiên cứu lịch sử Phương Pháp Luận Sáng Tạo ở Việt Nam, tôi thấy mình cần lên tiếng về mâu thuẫn giữa lãnh đạo trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia tp. Hồ Chí Minh và thầy Phan Dũng, người đã gây dựng và phát triển môn học … Continue reading Thư gửi hiệu trưởng Trần Linh Thước

Ủng hộ giáo dục sáng tạo ở Việt Nam

Người ta vẫn thường nói người Việt Nam thiệt thòi về mặt giáo dục, phải ra nước ngoài để “tị nạn” giáo dục. Những phát biểu như thế không hẳn là “sai,” nhưng nếu nhìn rộng ra, chúng ta sẽ thấy những cơ hội hay nguồn tài nguyên giáo dục mà ở nơi khác không … Continue reading Ủng hộ giáo dục sáng tạo ở Việt Nam

Nghệ thuật đương đại, sự mơ hồ và tư duy thực dân

Nghệ thuật không phải chỉ là sự thể hiện cái tôi cá nhân. Khi đến với người xem, nó tham dự vào sự phân phối cảm quan của cộng đồng. Làm nghệ thuật cho riêng mình là một chuyện, nhưng khi đem tác phẩm của mình chia sẻ với mọi người, tôi giả định rằng … Continue reading Nghệ thuật đương đại, sự mơ hồ và tư duy thực dân