Khóa học Toàn Cầu Hóa & Nghiên Cứu Quốc Tế

Xin giới thiệu với các bạn một khóa học của Khoa Ngôn Ngữ và Văn Hóa Các Nước Nói Tiếng Anh, ĐHNN, ĐHQGHN.   THƯ MỜI Khoa Ngôn Ngữ và Văn Hóa Các Nước Nói Tiếng Anh, Đại Học Ngoại Ngữ, ĐHQGHN, xin gửi tới bạn lời mời tham dự khóa học Toàn Cầu Hóa […]

Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội

Trong các nước tư bản, có nhiều nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, điển hình là Phần Lan, và các thành tựu nổi bật về an sinh xã hội đạt được ở những nước này. Tư bản chủ nghĩa trên thế giới đang phát triển theo chủ nghĩa tân tự do (neoliberalism), và […]