Khóa học Toàn Cầu Hóa & Nghiên Cứu Quốc Tế

Xin giới thiệu với các bạn một khóa học của Khoa Ngôn Ngữ và Văn Hóa Các Nước Nói Tiếng Anh, ĐHNN, ĐHQGHN.   THƯ MỜI Khoa Ngôn Ngữ và Văn Hóa Các Nước Nói Tiếng Anh, Đại Học Ngoại Ngữ, ĐHQGHN, xin gửi tới bạn lời mời tham dự khóa học Toàn Cầu Hóa […]

Giáo dục lịch sử

1. Những ngày này người ta bàn luận sôi nổi về đề xuất bỏ môn Lịch Sử, tích hợp vào Công Dân với Tổ Quốc. Đề xuất ấy lạnh sống lưng. Đành rằng việc học lịch sử trong nhà trường được định hướng để phục vụ mục đích giáo dục công dân, “lịch sử” là […]

Tại sao bài tập lại nhiều?

Có thể có rất nhiều câu trả lời. Như em sinh viên trong “Bức thư của một sinh viên tâm huyết” xác định, bài tập “nhiều” là so sánh với lượng bài tập những sinh viên ở Khoa khác phải làm và điểm số đạt được tương ứng. Xác định “nhiều” (quá nhiều, nhiều một […]