Nhận thức luận diễn ngôn của Foucault (phần 1)

Entry này bắt đầu loạt giải đáp những thắc mắc thường gặp khi tiếp xúc với Foucault và lý thuyết diễn ngôn của Foucault. Phần trả lời của tôi dựa trên những hiểu biết thường trực của tôi về Foucault. Tôi sẽ không trích dẫn các tác giả, tác phẩm chỉ để chứng minh mình […]

Phân biệt nghiên cứu khoa học và nghiên cứu nhân văn (Kỳ 3)

Mời các bạn đọc Kỳ 1 và Kỳ 2. 3. Sơ Lược về Nghiên Cứu Nhân Văn Từ “khoa học” đã gắn với tính “khách quan”- dùng nó để chỉ tất cả các hoạt động học thuật cản trở các đường hướng nghiên cứu đề cao cảm quan trí tuệ của cá nhân, hướng tới […]

Phân biệt nghiên cứu khoa học và nghiên cứu nhân văn (Kỳ 2)

Mời các bạn đọc Kỳ 1 và Kỳ 3 Phân Biệt Nghiên Cứu Khoa Học và Nghiên Cứu Nhân Văn (tiếp theo Kỳ 1) 2. Sơ Lược về Nghiên Cứu Khoa Học 2.1. Giới Thiệu Chung Trình bày lịch sử phát triển của khoa học xã hội phương Tây có thể đem lại nhiều thông […]

Phân biệt nghiên cứu khoa học và nghiên cứu nhân văn (Kỳ 1)

Mời các bạn đọc Kỳ 2 và Kỳ 3. Lời ngỏ Bài viết “Một Luận Văn Mơ Hồ và Sai Lầm” đăng trên Văn Nghệ số 28 (2787) ra ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Ban Lý Luận Phê Bình đánh giá rằng luận văn thạc sỹ “Vị Trí Của Kẻ Bên Lề: Thực […]