Thơ Tố Hữu

Tôi không phải người hay hoài cổ. Tôi yêu thích những điều mới mẻ, không có vấn đề gì với nghệ thuật đương đại hay văn học nước ngoài. Cứ thanh minh như thế trước khi thú nhận: tôi thuộc nhiều thơ … Tố Hữu. Bởi nói ra là tôi thích thơ Tố Hữu, có […]

Nghệ thuật đương đại, sự mơ hồ và tư duy thực dân

Nghệ thuật không phải chỉ là sự thể hiện cái tôi cá nhân. Khi đến với người xem, nó tham dự vào sự phân phối cảm quan của cộng đồng. Làm nghệ thuật cho riêng mình là một chuyện, nhưng khi đem tác phẩm của mình chia sẻ với mọi người, tôi giả định rằng […]

Mình và Họ của Nguyễn Bình Phương

Mình và Họ của Nguyễn Bình Phương ấn tượng, nhiều lần tôi muốn cảm thán trên Facebook, nhưng rồi cứ nghĩ đi nghĩ lại: Mình sẽ viết cái gì đây? Giới thiệu cho mọi người một cuốn sách mà mỗi trang đều có xác người và bạo lực rất thản nhiên? Sự thản nhiên đến […]

Hát giỏi, hát hay, và sự yêu thích

Những chương trình truyền hình thực tế dưới dạng các cuộc thi âm nhạc/nghệ thuật hiện nay thường được khung khổ với chữ “tài năng”, tìm kiếm “tài năng” hay là khẳng định “tài năng.” Một số người cho rằng các cuộc thi này không làm đúng chức phận tìm kiếm và khẳng định tài […]

Những phim đầu tay của Phạm Mai Phương

Nhân dịp DocLab tổ chức mini DocFest và chương trình nghiên cứu phim của DocLab thành lập nhóm viết lách, tôi được nhắc nhở về sự viết về phim. Tôi đăng ở đây một phần viết dựa trên nội dung một bức thư riêng tư đã cũ.  “Bà Bạn” (Friendgrandma) và “Cừa Hàng Giày” (Shoeshop) của […]