Khóa học Toàn Cầu Hóa & Nghiên Cứu Quốc Tế

Xin giới thiệu với các bạn một khóa học của Khoa Ngôn Ngữ và Văn Hóa Các Nước Nói Tiếng Anh, ĐHNN, ĐHQGHN.   THƯ MỜI Khoa Ngôn Ngữ và Văn Hóa Các Nước Nói Tiếng Anh, Đại Học Ngoại Ngữ, ĐHQGHN, xin gửi tới bạn lời mời tham dự khóa học Toàn Cầu Hóa […]

Nhận thức luận diễn ngôn của Foucault (phần 1)

Entry này bắt đầu loạt giải đáp những thắc mắc thường gặp khi tiếp xúc với Foucault và lý thuyết diễn ngôn của Foucault. Phần trả lời của tôi dựa trên những hiểu biết thường trực của tôi về Foucault. Tôi sẽ không trích dẫn các tác giả, tác phẩm chỉ để chứng minh mình […]

Lời nói

Thứ sáu hàng tuần tôi tham gia vào buổi thảo luận của nhóm Nghiên Cứu Phê Phán (Critical Studies). Tuần vừa rồi tôi là người chọn bài đọc, và tôi đã chọn một bài viết mà những người trong nhóm không thích. Một người nói với tôi: “Hẳn là bạn không thích bài báo này.” […]