“Xin thề anh nói thật”, một bộ phim tôi yêu thích

Tôi định viết về "Xin thề anh nói thật" đã lâu, khi đọc một số bài báo và ý kiến khán giả chê bai bộ phim [1], [2], [3], nhưng vì thấy khó viết nên tôi lại thôi, nhất là khi đạo diễn bộ phim đã lên tiếng và nói được những ý chính [4]. … Continue reading “Xin thề anh nói thật”, một bộ phim tôi yêu thích