Bài thơ mùa xuân

AJAR 3: NGÂY THƠ | INNOCENCE Summer – Fall 2015 | Hè – Thu 2015, trang 74-75 Water Let’s not muddy the water: Somewhere downstream a pigeon could be drinking from it. Or in a distant grove, a goldfinch washing its feathers. Or in a village a pitcher filling. Let’s not muddy the water: Perhaps […]

Tư duy công cụ và những chấn thương với ngôn ngữ (1)

Lời Giới Thiệu 1. Nhận diện tư duy công cụ Tư duy công cụ (instrumental reasoning) là lối nhìn nhận một sự vật hiện tượng như là phương tiện để đạt tới một cái đích khác (một sự vật hiện tượng khác). Đây là một lối tư duy mang tính cấp bậc, với đích được […]

Sáng nay mùa thu ghé qua

Tôi thích nghe loại nhạc “sến”. Thế nào là sến thì lại tùy từng người cảm nhận và định nghĩa. Với tôi kiểu như “Lý thương nhau”: “Yêu nhau trường đoạn đoạn trường. Lụy lưu lưu lụy dạ dường kim châm” là sến. Tình cảm sướt mướt đắm đuối như thế! Bạn cùng phòng trọ của […]