Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội

Trong các nước tư bản, có nhiều nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, điển hình là Phần Lan, và các thành tựu nổi bật về an sinh xã hội đạt được ở những nước này. Tư bản chủ nghĩa trên thế giới đang phát triển theo chủ nghĩa tân tự do (neoliberalism), và […]

Giáo dục lịch sử

1. Những ngày này người ta bàn luận sôi nổi về đề xuất bỏ môn Lịch Sử, tích hợp vào Công Dân với Tổ Quốc. Đề xuất ấy lạnh sống lưng. Đành rằng việc học lịch sử trong nhà trường được định hướng để phục vụ mục đích giáo dục công dân, “lịch sử” là […]