Giáo dục lịch sử

1. Những ngày này người ta bàn luận sôi nổi về đề xuất bỏ môn Lịch Sử, tích hợp vào Công Dân với Tổ Quốc. Đề xuất ấy lạnh sống lưng. Đành rằng việc học lịch sử trong nhà trường được định hướng để phục vụ mục đích giáo dục công dân, “lịch sử” là […]

Bình đẳng giới

Các phong trào bình đẳng nói chung đấu tranh cho sự khác biệt, cho quyền được tự do và hạnh phúc. Bình đẳng không những không phải là mà còn có nghĩa trái ngược hoàn toàn với sự đòi hỏi tất cả trở nên giống nhau. Bình đẳng là để mỗi cá nhân đều độc […]

Mình và Họ của Nguyễn Bình Phương

Mình và Họ của Nguyễn Bình Phương ấn tượng, nhiều lần tôi muốn cảm thán trên Facebook, nhưng rồi cứ nghĩ đi nghĩ lại: Mình sẽ viết cái gì đây? Giới thiệu cho mọi người một cuốn sách mà mỗi trang đều có xác người và bạo lực rất thản nhiên? Sự thản nhiên đến […]